İK Politikamız

TAGS Security vizyon ve misyon hedeflerine ulaşılması amacıyla yürütülen faaliyetlere katkıda bulunacak nitelikte insan kaynağının örgütümüze kazandırılması, kişisel ve mesleki açıdan geliştirilmesi ve örgütsel bağlılığımızın sürdürülmesi İnsan Kaynakları politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Açık iletişimi, takım çalışmasını, kişisel ve mesleki gelişimi hedef alan uygulamalarla İnsan Kaynakları yapılanmamızda temel misyonumuz;

Şirketimiz ve çalışanlarımızın hedef ve beklentilerini, etkin, verimli, mutlu ve motive çalışan bir organizasyonla örgütsel hedeflerimizin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

İnsan Kaynakları vizyonumuz çerçevesinde insanı var olan en değerli varlığımız olarak kabul eden, bölümlerin, çalışanların ve çalışan ailelerinin el üstünde tutulduğu bir İnsan Kaynakları Yönetimi sağlamayı hedeflemekteyiz.

BLOG